Prohlídky

Historie Tvrze

Tvrz se nachází na okraji města Letohradu uprostřed přírody Orlických hor. Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci 13. století, v 16. století pak byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v roce 1650 na kyšperecký zámek, byl objekt upraven pro hospodářské účely. Koncem 20. století objekt tvrze 40 let chátral. V roce 2008 tvrz Orlici zakoupila společnost EYWAN s.r.o., která zahájila práce pro obnovu celého areálu. Po dokončení revitalizace v červnu 2012 vznikl na východě Čech nový turistický cíl, který návštěvníkům nabízí nejen prohlídku opravené tvrze s originálním gotickým a renesančním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale i restauraci, středověkou krčmu a ubytování (otevřena je prohlídková trasa A, B, C i D).

Historický objekt s vzácně zachovalými stavebními částmi z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu je kulturní památkou. Zajímavé je především neporušené sklepení z doby vzniku tvrze, nově objevené zdivo původní přízemní části, které naznačuje původní větší čtyřprostorový objekt. Zachovalá figurální sgrafitová výzdoba na vnější omítce renesanční věži zámku potvrzuje výjimečnost tohoto sídla mezi venkovskými sídly v celých Čechách. Pod současnou podlahou se skrývá původní hradební zeď tvrze z konce 13. století o šířce 2,1 m a byl objeven 400 let utajený středověký sklep. Při archeologickém průzkumu bylo nalezeno velké množství fragmentů kachlů ze všech stavebních období tvrze. Také nálezy nástěnných maleb z druhé poloviny 16. století nemají v celém regionu východních Čech za posledních 60 let obdoby.

Letohrad je krásné město v Orlických horách, kam stojí za to se podívat. Středověká tvrz Orlice leží na jeho východním okraji přímo u rybníku a lesa. Krásná příroda a rozsáhlé možnosti turistického, sportovního a kulturního vyžití Vám nedá na pobyt v našem městě i kraji zapomenout. V anketách cestovního ruchu patří Letohrad mezi tři nejoblíbenější místa Orlických hor a Podorlicka, kam se turisté rádi vracejí.

Kontakt

+420 465 677 731

vstupenky@eywan.cz

Otevírací doba

PO - NE od 10:00 hod. do 17:00 hod.

Pro objednané skupiny je možné otevírací dobu upravit dle dohody. Rezervace předem nutná.

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Poslední prohlídka začíná hodinu před zavřením.

Cenník vstupného

TRASA

A

TRASA

B

TRASA

A+B

se slevou

TRASA

C

TRASA

A

Večerní prohlídka

TRASA

D

Základní vstupné 100 Kč 100 Kč 180 Kč 50 Kč 150 Kč 40 Kč
Snížené vstupné

(děti 6 až 15 let)

70 Kč 70 Kč 120 Kč 50 Kč 90 Kč

(od 4 let)

20 Kč
Snížené vstupné

(senioři od 65 let)

80 Kč 80 Kč 140 Kč 50 Kč 120 Kč 30 Kč
Držitelé karet ZTP/P 50 Kč 50 Kč 80 Kč 40 Kč 20 Kč
Rodinné vstupné

(otec, matka a jejich děti od 6 do 15 let, trasa C od 2 do 15 let)

230 Kč 230 Kč 430 Kč 130 Kč 90 Kč
Skupinové vstupné

(nejméně 15 osob nad 15 let)

80 Kč 80 Kč 140 Kč  30 Kč
Skupinová sleva pro školní výpravy

(žáci 6 - 15 let, doprovod na 10 žáků - 1 osoba zdarma)

70 Kč 70 Kč 120 Kč 40 Kč  20 Kč
Mateřská škola

(3-6 let, doprovod na 10 dětí - 2 osoby zdarma)

70 Kč 40 Kč 20 Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma zdarma zdarma 50 Kč (od 2 let) zdarma

Z důvodu rychlého a plynulého odbavení v pokladně prosíme hromadné výpravy, aby si účastníci nezakupovali vstupenky jednotlivě, ale aby zakoupili vstupenku hromadnouprostřednictvím svého zástupce. Návštěvníci z ciziny platí za prohlídku běžné vstupné, k dispozici mají cizojazyčný text k zapůjčení.

Minimální počet účastníků na noční prohlídku je 15 osob. Vstup ukázněným psům na vodítku do expozic povolen.

O Expozicích…

Návštěvník tvrze si může vybrat ze čtyř připravených okruhů, nebo je spojit do jedné prohlídky. 

Obě hlavní trasy jsou plnohodnotné a co do obsahu stejně zajímavé, každá však jinými atraktivitami. Doba prohlídky každé hlavní trasy je přibližně 50 minut a bude záležet jen na návštěvníkovi, jestli si prohlídku těchto tras spojí s malou přestávkou do jedné. Během velké prohlídky je možné o přestávce využít i sociální zařízení.

Zvláště pro děti, ale i pro ostatní návštěvníky, kteří mají rádi zvířata, je připravena trasa C.

V současné době jsou zpřístupněny prohlídkové trasy A, B, C i D. První trasa A - historické místnosti a sklepení se sbírkami zbraní, loveckých trofejí,  cínového nádobí a historickou kuchyní. Pod skleněnými podlahami jsou vidět hradby a zdi původní tvrze. Návštěvníci uvidí i prostory, které byly 400 let zazděné a byly objeveny při rekonstrukci. Druhá trasa B Vás překvapí krásnými prostory druhého a třetího nadzemního patra tvrze. Užasnete nad krásou výrobků z již neexistujících orlických skláren. Uvidíte originální figurální sgrafita z 16. století a historickou knihtiskařskou dílnu. Třetí je trasa C "Kouzelný les - fauna České republiky". Čtvrtá trasa D obsahuje Archeologické nálezy při stavebních pracech na Tvrzi Orlice a další zajímavé exponáty.Vstup do expozic můžete i darovat prostřednictvím DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Programy pro školky

Vyzkoušejte si to spolu s žáky a ještě dnes objednejte originální školní výlet

 

Zážitkový výlet s přenocováním na Tvrzi Orlice

Zvolte si mezi dvěma variantami:

  1. výlet bez programu (500,-) - v ceně je svačina, večeře a snídaně, přenocování
  2. výlet s programem (800,-) - v ceně je svačina, večeře a snídaně, přenocování, 1 z prohlídkových tras + zajímavý program s průvodcem (můžete si vybrat ze 3 typů programu)

 

Kouzelný les

Pod vedením lektora ve spolupráci s učitelským doprovodem se děti zábavnou formou seznámí s faunou České republiky. Cílem programu je rozvíjet úctu k přírodě, poznání živočišných druhů žijících na území ČR, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, interaktivní učení. Jde o to, aby děti dosáhly intenzivního prožitku a osvojily si poznání - toho dosáhnou vlastní činností, vlastním tvůrčím myšlením. Při programu jsou použity metody objektového učení, zážitková pedagogika, práce s textem, obrazem a aktivní skupinové vyučování.

Program je určen pro:

děti od 4 - 12-ti let

(počet dětí ve skupině 10 - 25)

Délka programu:

standardní 45 minut

Cena:

40 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)

 

Jak se dělá kniha? 

Jak se vyrábí kniha? Jak se tiskne text či obrázky? Jaké záznamové nosiče se používaly před tím, než se objevily první knihy? Tyto a mnohé jiné otázky budou žákům během programu v knihařské dílně hravou a zajímavou formou zodpovězeny. Žáci se seznámí s ruční výrobou knih od tisku jednotlivých stránek až po závěrečné zdobení desek. Vyzkouší si tisk na Gutenbergově lisu a uvidí i mnoho dalších strojů. Důraz je kladen na získání osobitých zkušeností a zážitků z kontaktu s knihařským řemeslem. Pod vedením lektora, ve spolupráci s učitelským doprovodem, budou děti pracovat s některými stroji a materiály. Naučí se rozeznávat základní tiskařské techniky. Cílem programu je podnítit žáky k tvořivému myšlení, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat. Žáci si procvičí jemnou motoriku, kreativitu, interaktivní učení. Jde o to, aby děti dosáhly intenzivního prožitku a osvojily si poznání - toho dosáhnou vlastní výtvarnou činností, vlastním tvůrčím myšlením.

Program je určen pro:

3.- 9. třídu ZŠ

(počet dětí ve skupině 15 - 30)

Délka programu:

standardní 60 minut

Cena:

70 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)

Termín návštěvy lze objednat na: vstupenky@eywan.cz.

Výukové programy probíhají pouze ve školním roce, tj. od září do června.V objektu Tvrze se můžete i naobědvat v nekuřácké restauraci, skupiny nutno objednat předem na: gastro@eywan.cz, +420 465 677 724.