O expozicích

O expozicích obecně

Návštěvník tvrze si může vybrat ze čtyř připravených okruhů, nebo je spojit do jedné prohlídky. 

Obě hlavní trasy jsou plnohodnotné a co do obsahu stejně zajímavé, každá však jinými atraktivitami. Doba prohlídky každé hlavní trasy je přibližně 50 minut a bude záležet jen na návštěvníkovi, jestli si prohlídku těchto tras spojí s malou přestávkou do jedné. Během velké prohlídky je možné o přestávce využít i sociální zařízení.

Zvláště pro děti, ale i pro ostatní návštěvníky, kteří mají rádi zvířata, je připravena trasa C.

V současné době jsou zpřístupněny prohlídkové trasy A, B, C i D. První trasa A - historické místnosti a sklepení se sbírkami zbraní, loveckých trofejí,  cínového nádobí a historickou kuchyní. Pod skleněnými podlahami jsou vidět hradby a zdi původní tvrze. Návštěvníci uvidí i prostory, které byly 400 let zazděné a byly objeveny při rekonstrukci. Druhá trasa B Vás překvapí krásnými prostory druhého a třetího nadzemního patra tvrze. Užasnete nad krásou výrobků z již neexistujících orlických skláren. Uvidíte originální figurální sgrafita z 16. století a historickou knihtiskařskou dílnu. Třetí je trasa C "Kouzelný les - fauna České republiky". Čtvrtá trasa D obsahuje Archeologické nálezy při stavebních pracech na Tvrzi Orlice a další zajímavé exponáty.

 

Vstup do expozic můžete i darovat prostřednictvím DÁRKOVÉHO POUKAZU.

 Celou nabídky dárkových poukazů naleznete zde:

poukázka

 

Ohlasy návštěvníků

Jsme malotřídní škola a školka z obce Olešnice u Červeného Kostelce. Při výběru letošního školního výletu jsme dali na doporučení naší paní ředitelky, která před několika lety navštívila Muzeum řemesel v Letohradu, kde součástí byla i expozice zvířat České republiky. A tak jsme výlet do Muzea řemesel objednali, i když jsme se dozvěděli, že expozice zvířat  byla přesunuta do tvze Orlice.