Zajímavá místa v okolí tvrze

Kousek za rybníkem můžete nakrmit divoká prasátka.

Okolo rybníku

Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie je velmi stará a první zpráva o jeho existenci pochází ze Soupisu far diecéze pražské, pořízené za arcibiskupa Arnošta z Pardubic v letech 1344 – 1350, kdy je mezi jinými v děkanátu kosteleckém jmenována i fara v Orlici. Další údaje o orlickém kostele, jako farním, pochází z let 1361, 1406, 1415, kdy jsou jmenováni majitelé tvrze Orlice jako patroni zdejšího kostela. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě

Jablonský les se rozkládá na sever od tvrze Orlice a patří k nejrozsáhlejším lesním plochám v okolí.

Jablonský les