Stavebně - historický průzkum

Stavebně historický průzkum tvrze prováděl v letech 1986 až 1991 Ing. Jiří Slavík. I přesto, že měl pro svoji práci velmi omezené možnosti, neboť objekt byl již využíván jako autodílna a některé části stavby byly zakryté, byla a je jeho práce  až dosud jediná, z které bylo možné čerpat. Nutno ještě dodat , že i když se nyní některé informace upřesní a rozšíří, zůstává naprostá část obsahu tohoto průzkumu stále platná.