Na fotografiích je vidět rozsah dosud neznámých staveb – sklípek s chodbou na nádvoří, venkovní kanalizační žlab na severní straně svedený překvapivě šachtou ve zdi do sklepa, odkud pak byla voda žlabem v podlaze odváděna na jižní svah. Za hradební západní zdí je opět překvapivě nalezen základ obdélníkového objektu, který je rohem v blízkosti původní tvrze. Kromě několika zbytků zdí na severní straně původní tvrze, jejichž spojení s tvrzí je nutné nejdříve prozkoumat, je asi nejrozsáhlejším podzemním objektem nově objevených několika (zřejmě) sklepů, nad kterými však zřejmě stála i další patra.

Druhou etapu archeologického průzkumu  provádí firma Labrys o.p.s., pod vedení archeologa Mgr. Jana Košťála. Průzkum byl zahájen 20.4.2011 a bude probíhat po celou potřebnou dobu souběžně s výstavbou areálu. 

Na jaře 2009 byl zahájen uvnitř tvrze archeologický průzkum, který prováděla archeoložka Mgr. Miroslava Cejpová z Východočeského muzea v Pardubicích. Průzkum v této části areálu byl ukončen v březnu 2010.

Bylo vykopáno 10 sond pod stávající  podlahy tvrze. Výzkumem byla potvrzena existence nadzemní části objektu  a hradební zeď mladšího středověkého sídla, z kterého jsme dosud znali jen zachované sklepy. Nově  je bylo také dle zachovalých zbytků zdí  zjištěno, že i nadzemní  místnost nad sklepem měla klenutý strop. U vchodu do této místnosti se zachovala část pískovcového ostění a prahu, na podlaze v rohu dokonce několik původních dlaždic. Výzkumem však bylo ve dvou sondách  potvrzeno ještě starší středověké sídlo, které Mgr. Cejpová předběžně datuje do 1. poloviny 14. století.